Wolfram Wittig till Sverige 19 Januari 2019 

Wolfram är mångårig Grand Prix tränare från Tyskland som vi nu lyckats få hit till Sverige. Den 19/1 kl 9:30 på Ledingenäs kommer han för att berätta om sin filosofi och träningsmetod. Han har tränat Isabell Werth i över 8 år och är dessutom mycket framgångsrik  i sin uppfödning av dressyrhästar. Inte mindre än 39 stycken av hans uppfödningar har nått svår dressyr i Tyskland och internationellt. Wolfram säger att ridning inte bara är ett hantverk – ridning är också konst. Wolfram Wittig erhöll den fina titeln Reitmeister titeln i december av Deutsche Reiterliche Vereinigung. Han är därmed den 32:a att erhålla denna ärofulla titel. Varmt välkomna till en fantastisk dag med en av Tysklands största tränare.

Clinicen börjar kl 09:30 och slutar vid 15:30.

foto LL-Foto